o   _______________________________  本板不歡迎與音樂無關的廣告文章
  /\_ _|     |          | 
  _\__`[____________|___________________|  
  ] [ \,   ][        ][             

 請大家善用 精華區 ,裡面有許多關於高雄的音樂資訊喔

 請按 "Tab" 進入精華區閱讀

 文化中心藝文活動:
 
 至德堂


 至善廳


 ps.誠徵板助,歡迎喜愛古典音樂的人一同來幫忙耕耘這塊音樂的園地
  意者請洽板主 yellowbook


進入合唱及古典音樂板